OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Náplní předmětu Fyziologie je teoretická a praktická výuka buněčné, orgánové a systémové fyziologie člověka. Výuka probíhá v následujících oblastech:

• Obecná a buněčná fyziologie: - funkční morfologie buněk, transportní mechanismy, mezibuněčná komunikace, tělesné tekutiny, homeostáza, acidobazická rovnováha

• Fyziologie elektrické a mechanické aktivity svalové buňky, rozdíly mezi kosterním, srdečním a hladkým svalstvem

• Fyziologie nervového systému: - funkce neuronů, glie, vnější prostředí neuronu; hematoencefalická bariéra - přenos a zpracování informace v nervovém systému; synapse, nervosvalová ploténka, neurotransmitery, modulační systémy mozku - senzorická fyziologie; somatosenzorický systém a viscerální čití; zrakový, sluchový a vestibulární systém; chemické smysly - motorika; postoj, lokomoce a manipulační pohyby; pohyby očí; funkce mozečku a bazálních ganglií - autonomní nervový systém; hypothalamus - střídání bdění a spánku; učení a paměť; neuronální podklad komunikace a řeči; chování

• Fyziologie srdce a krevního oběhu: - elektrická a mechanická aktivita srdce, srdeční cyklus - rheologie krevního oběhu, mikrocirkulace, regulace krevního průtoku, lymfatická cirkulace - specifika krevního zásobení jednotlivých orgánů (krevní oběh mozkem, koronárními arteriemi, plícemi, ledvinami, kůží, svaly, splanchnickou oblastí, placentou, fetální oběh) - kardiovaskulární regulační mechanismy, krevní tlak, oběhové reakce, variabilita oběhových parametrů

• Fyziologie cirkulujících tělesných tekutin: - funkce jednotlivých krevních elementů, hemokoagulace, imunita, krevní skupiny; lymfa

• Fyziologie dýchání: - plicní funkce, mechanika dýchání, výměna plynů v plicích - transport O2 a CO2, výměna plynů v periferních tkáních - regulace dýchání; dýchání za specifických situací; umělé dýchání

• Fyziologie vnitřní sekrece: - obecné principy - hypothalamo-hypofyzární trakt, hormony jednotlivých laloků hypofýzy; glandula pinealis, cirkadiánní rytmus - hormony štítné žlázy; endokrinní funkce pankreatu, regulace metabolismu sacharidů - hormonální řízení metabolismu vápníku, fyziologie kostí; hormony dřeně a kůry nadledvin - renin-angiotenzinový systém, natriuretické faktory, erytropoetin - fyziologie mužské a ženské reprodukce, fyziologie těhotenství a laktace

• Fyziologie trávicího systému: - mechanické a sekreční funkce trávicí soustavy - trávení a vstřebávání jednotlivých živin, vody, elektrolytů, vitamínů a minerálů - řízení funkcí trávicího systému, koordinace činnosti jednotlivých částí trávicí soustavy

• Fyziologické aspekty metabolismu a výživy

• Fyziologie vylučovacího systému: - tvorba moče – glomerulární filtrace, tubulární reabsorpce a sekrece; koncentrační funkce; clearance - řízení činnosti ledvin - řízení vnitřního prostředí ledvinami, význam ledvin pro udržování acidobazické rovnováhy - plnění a vyprazdňování močového měchýře Cvičení/seminář:

• Obecná fyziologie – mezibuněčný kontakt, klidové membránové napětí, akční napětí, podstata svalového stahu.

• Elektrofyziologické metody. Metody registrace membránových napětí a proudů.

• Stanovení počtu červených krvinek a koncentrace hemoglobinu v krvi. Určení krevní skupiny.

• Sedimentace červených krvinek. Stanovení osmotické resistence červených krvinek. • Imunitní systém – buňky imunitního systému, cytokininy, imunoglobuliny, komplementový systém, zánět, autoimunitní odpověď, alergie, očkování.

• Elektrokardiografie – záznam a výklad elektrokardiografické křivky, elektrická srdeční osa.

• Srdeční cyklus – fáze a grafické znázornění. Určování fází srdeční systoly pomocí polygrafického záznamu.

• Srdce jako sval. Regulace a autoregulace srdeční činnosti. Koronární oběh. Rheologie.

• Palpační vyšetření tepu. Úder srdečního hrotu, srdeční ozvy.

• Krevní tlak u člověka. Neinvazivní metody měření krevního tlaku. Spektrální analýza kolísání krevního tlaku.

• Matematický model funkce aorty. Proudění krve v žilách.

• Rychlost pulzové vlny. Poddajnost pažní tepny. Pletysmografie (průtok krve předloktím).

• Spirometrie. Rozepsaný výdech vitální kapacity. Pneumografie. Pneumotachografie - stanovení odporu dýchacích cest.

• Dýchací systém – ventilace plic, transport O2 a CO2 krví, tkáňové dýchání, řízení ventilace a plicní cirkulace, vyšetřovací metody, krevní plyny.

• Stanovení citlivosti dechového centra k hypoxii a k hyperkapnii. Výšková hypoxie.

• Regulace dýchání u laboratorního potkana. • Ergometrie. Spiroergometrie. Fyziologie zátěže.

• Sympatická nervová aktivita. Termoregulace. Fyziologie kůže. Kožní čidla.

• Stanovení základní přeměny. Výpočet aktuálního energetického výdeje. Jídelní lístek. Hodnocení stavu výživy.

• Objemy a složení tělesných tekutin, procesy tvorby moče, protiproudový systém, clearance. • Obecná endokrinologie. Humorální regulace minerálního a vodního hospodářství, glykémie a tvorby energie.

• Motilita gastrointestinálního traktu.

• Časová a prostorová sumace u kosterního svalu. Vztah mezi tenzí a rychlostí kontrakce kosterního svalu.

• Reflexy u člověka. Reflex Achillovy šlachy - mechanická a elektrická odpověď. Rychlost vedení periferním nervem.

• Vyšetření vzpřímeného postoje. Závrať a nystagmus. Reakční doba.

• Vyšetření zrakové ostrosti. Akomodace. Scheinerův pokus. Zorné pole a slepá skvrna. Vyšetření barvocitu. Astigmatismus.

• Elektrookulografie. Elektroencefalografie. Evokované potenciály. Emoce a učení. • Neurofyziologie obranného chování.

• Zvláštnosti dětského věku.

• Modelování ve fyziologii.