OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Hygiena, protibiologická a protiepidemická ochrana

Kurz má za úkol připravit studenta v oblastech:
- základní krizová řešení hygienické problematiky v polních a nouzových
podmínkách,
- s problematikou infekčních onemocnění (původců, možnosti a proces šíření,
přenosu nákazy, protiepidemické opatření, postupu při likvidaci vzniklé
epidemie),
- bioteroristického zneužití nebo havárií v biologických laboratořích.


Osnova:

1. Úvod do problematiky hygieny v poli a zásobování vodou v polních podmínkách
2. Zabezpečení vodou při výjimečných situacích
3. Zdravotní rizika z vody, ovzduší a půdy
4. Ubytování v polních podmínkách
5. Zdravotní rizika z potravin a nouzové stravní dávky
6. Ochrana potravin před následky přírodních katastrof
7. Ochrana personálu před fyzikálními, chemickými a biologickými vlivy
8. Možnosti zneužití biologických agens. Hrozba biologické války, bioterorismu a
importovaných nákaz. Způsoby vývoje, přípravy a možností použití biologické
zbraně.
Biologické programy vyspělých států světa.
9. Biologické havárie. Příklady, postupy při jejich likvidaci.
10. Mechanismy šíření biologických agens a základní projevy infekčních
onemocnění.
11. Provádění hygienicko-epidemiologického a biologického průzkumu, hodnocení
výsledků
průzkumu. Možnosti rozpoznání použití biologických zbraní. Detekce a
identifikace
biologických agens, systémy včasného varování obyvatelstva.
12. Opatření a podmínky při transportu vysoce nebezpečných biologických vzorků.
Stupně
biologické bezpečnosti laboratorních zařízení.
13. Transport a péče o zasaženého člověka ? ochranné biovaky, izolační jednotky.
Izolační,
observační a karanténní opatření.
14. Charakteristiky jednotlivých onemocnění vyvolaných použitím biologických
zbraní
(epidemiologie, klinický obraz, diagnostika, léčba, možnosti prevence).
15. Individuální a kolektivní ochrana před biologickým agens.
16. Možnosti dekontaminace a dezinfekce po použití biologických zbraní.
17. Zdravotní rizika při pobytu v terénu. Zdravotní rizika vyplývající z pobytu
v přírodních
ohniscích nákaz. Nemoci přenášené vektorem, možnosti prevence - vhodný oděv,
užití repelentů, insekticidů, správná technika odstranění přisátého klíštěte. Poranění neznámým zvířetem. Klimatická poranění (přehřátí, podchlazení) - první pomoc.

Doplňující literatura:

Bencko V. Hygiena ? učební texty k seminářům a praktickým cvičením. UK, Praha, 2002.
Gopfertová D.,Pazdiora P., Dáňová J. Epidemiologie ? obecná a speciální epidemiologie infekčních nemocí. Praha, 2006. ISBN 80-246-1232-1.
Hlúbik P., Vejvodová M. Hygienické zabezpečení likvidace odpadových látek v
polních podmínkách. Hradec Králové, 1998.
Prymula R. Biologický a chemický terorismus-Informace pro každého. 2002. ISBN 80-247-0288-6.