OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Vzdělání:

 • Přírodovědecká fakulta UK
 • Fakulta všeobecného lékařství UK

Kvalifikace a profesní zkušenosti:

 • Adiktologie (práce se závislostními problémy)
 • Zástupce ředitele DÚ Dobřichovice pověřený vedením detašovaného pracoviště CESTA Řevnice (oddělení s výchovně léčebným režimem pro mládež ohroženou drogovou závislostí)
 • Vedoucí  oddělení  CESTA Řevnice, detašovaného pracoviště DÚ Dobřichovice, které poskytuje odbornou terapeutickou pomoc dospívajícím problémovým uživatelům drog formou dvouměsíčních pobytových cyklů. Zaměřuje se na skupinovou psychoterapii a individuální práci s klienty. Společně s PhDr. Votavovou v roce 1996 vypracoval projekt tohoto pracoviště.
 • Samostatný správní rada  na Oddělení sociální prevence a pomoci MOČR. Šlo o práci s vojáky a veliteli jednotek určených pro činnost v rizikových podmínkách.
 • Terapeut a později vedoucí oddělení Alternativa SM Klíčov.
 • AMARP – Asociace masérů a regeneračních pracovníků - prezident. Funkce spočívala v koncepčním, profesním a ekonomickém  vedení živnostenského společenstva, sdružujícím  pracovníky zmíněného oboru
 • ITV Praha  s.r.o. (Institut tělovýchovného lékařství a vzdělávání), lékař – pedagog
 • VÚM (výchovný ústav pro mládež) Buškovice – ředitel
 • VÚM Klíčovoddělení Alternativa – vychovatel, terapeut. Vrátil jsem se na pracoviště, ze kterého jsem odešel v r. 86, kde se zakládalo nové oddělení pro klienty – problémové uživatele drog
 • Pedagogická fakulta UK v Praze – odborný asistent katedry tělesné a branné výchovy
 • Tělovýchovná  škola  ČÚV ČSTV, lékař –pedagog
 • Lektor  v kurzech zaměřených na problematiku drog, které  pořádá ILF pro zdravotnické pracovníky.
 • Lektorsky působí dále v kurzech pro maséry a rehabilitační pracovníky, je akreditován MŠMT pro pořádání rekvalifikačních kurzů v oboru masáže a obsluha saun.  

Publikační činnost

 • Lední hokej - příručka pro trenéry II. třídy (v autorském kolektivu vedeném           dr. Luďkem Bukačem)
 • Masáž sportovců, Olympia

Členství v organizacích

 • Asociace masérů a regeneračních pracovníků
 • Společnost pro návykové nemoci ČLS JEP – od r. 1990 se pravidelně účastním celostátních konferencí.  
.