OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Cíle

Cílem kurzu je osvojit si základní psychologické poznatky a dovednosti v oblasti zdravého životního stylu a dokázat tyto osvojené poznatky aplikovat v praxi (v práci na sobě, ve spolupráci s druhými, v oblasti poznávání lidí a jednání s nimi, ve sféře pracovní výkonnosti, duševního zdraví a kvality života)

Student po absolvování modulu zná typické znaky životního stylu, rozdělí životní styly podle různých hledisek, definuje faktory, které formují životní styl, zná trendy, které vytvářejí životní styly, chápe výchovu ke zdravému životnímu stylu, uplatňuje zásady tvorby volného času a zná rozvíjení osobnosti ke zdravému životnímu stylu.

Metody 

Přednášky, semináře, cvičení, diskuse, samostudium.

Součástí výuky jsou osobnostní testy a metody zaměřené na sociálně psychologický výcvik.

Osnova:

-        Znaky životního stylu. Rozdělení životních stylů 

-        Faktory ovlivňující formování životního stylu 

-        Globální trendy spoluvytvářející životní styl 

-        Výchova ke zdravému životnímu stylu 

-        Životní rytmus, pohybový režim, duševní aktivita 

-        Životospráva a racionální výživa 

-        Zvládání náročných životních situací 

-        Volný čas, regenerační a zdravotně hygienická funkce volného času 

-        Vzdělávání a sebevzdělávání 

-        Kompenzační funkce, socializační funkce 

-        Rozvíjení zdravého životního stylu 

-        Kultura osobnosti: tělesná kultura osobnosti, psychická kultura osobnosti,              duchovní kultura osobnosti

-        Psychika, psychické procesy, osobnost

-        Sebepoznání, rozvoj osobnosti, profesní a životní uplatnění

-        Typy osobnosti, jejich přednosti a rezervy, optimalizace možností, jak                    poznáváme sebe a druhé,

          jak druzí poznávají nás, jak jednáme s druhými, jak druzí jednají s námi

-        Selfmanagement a vedení druhých

-        Zásady efektivní výchovy, učení, výcviku a výkonu

-        Psychologická příprava na výkon. Psychoregulační techniky.

-        Psychohygienické zásady. Normalita osobnosti. Duševní vady a nemoci.

-        Svízelné životní situace, stres a jeho zvládání

-        Styl a kvalita života.