OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací


Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=101569&kod_sm1=20). (Účastník zkoušky nesmí v době zkoušky trpět infekčním a jiným nakažlivým onemocněním - dokládá se čestným prohlášením uchazeče.)

Autorizovaná osoba poskytne uchazeči všechny pomůcky a vybavení, které jsou nutné k vykonání zkoušky. Případně ho informuje o tom, jaké věci si má přinést (oblečení, ručníky, přezůvky…)

Zkouška ověřuje schopnost uchazeče jednat s klientem, zhodnotit jeho současný zdravotní stav, zvolit a provést individuální způsob masáže v souladu s aktuálními potřebami a požadavky klienta.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro osobní služby ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

  • REFIT SH s.r.o. – nestátní zdravotnické zařízení – školící zařízení pro maséry
  • Akademie tělesné výchovy a sportu PALESTRA - VOŠ, spol. s.r.o.
  • Česká asociace wellness