OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Cíle 

Cílem kurzu je teoretická příprava studenta v rámci základních dovedností a znalostí v oblasti wellness, které jsou třeba pro vytváření programů pro wellness centra a sportovní  zařízení -  tvorba a realizace wellness programů přímo v regeneračních centrech, ve střediscích rekreace, sportu a cestovního ruchu, lyžařských centrech, aquacentrech, fitness centrech, saunových komplexech a dalších podobných zařízení. Druhou vlnou wellness je tzv. selfness. Jedná se nový životní styl, který kromě pocitu pohody, relaxace a péče o vlastní zdraví zahrnuje i požadavek na lepší ovládání svého života, větší osobní kompetence. Životní trend  Selfness stojí za čtyřech základních pilířích:

  1. Vlastní odpovědnost za své zdraví (zdravá strava, pravidelné pohybové aktivity).
  2. Rovnováha mezi prací a životem (tzv. work-life balance), udržovat dobré vztahy se svým sociálním okolím (rodina, kolegové, přátelé).
  3. Kompetence k individuálnímu vývoji a zrání (neustále se učit novým věcem a umět tyto nové znalosti využívat.
  4. Způsobilost samostatně se rozhodovat ve zlomových krocích ve svém životě.

 

Metody 

Přednášky, praktické exkurze do vybraných provozoven, splňující požadavky modulu. Dále konzultace s poskytovateli odborné praxe v uvedených zařízeních pro wellness, lázeňství sport a rekreaci.

Osnova:

-        Zpracování návrhů vhodných wellness programů pro klienty s různými specifickými potřebami a požadavky

-        Zhodnocení vlivu jednotlivých wellness programů na jedince a skupiny klientů -    Hodnocení kvality wellness programů z hlediska celkové péče o klienty

-        Výběr vhodných animací a vlastní obsahové náplně v rámci wellness programů

-        Přímá a nepřímá komunikace s klienty

-        Aplikace světových trendů ve wellness, transformace do tuzemského prostředí

-        Posouzení významu jednotlivých wellness programů z hlediska možnosti zapojení do celkové koncepce wellness zařízení 

-        Zpracování, realizace a následný monitoring koncepce propagace wellness zařízení

-        Sestavení plánu kariérového růstu zaměstnanců a vytváření podmínek pro jejich další vzdělávání na oblast wellness 

-        Organizace, vyhodnocování výsledků a kontrola provozu celého zařízení v rámci poskytování jeho služeb

-        Plánování aktivit, sestavování specifických programů a nastavení provozu ve wellness centrech s ohledem na specifikaci daného zařízení s ohledem na základní stavební charakteristiky, vybavení a personální zajištění.