OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Cíle 

Úkolem kurzu je poskytnout soubor teoretických poznatků, které osvětlují základní příčiny dočasných nebo trvalých odchylek tělesného vývoje, tělesné stavby a zdravotního stavu a praktických dovedností, které pomohou zamezit, odstranit či alespoň zmírnit působení vlivů zhoršujících zdravotní stav tak, aby se i oslabený organismus stal spolehlivou základnou pro harmonický tělesný i duševní rozvoj. V praktické části je důraz kladen na osvojení správné volby tělovýchovných prostředků, tj. vyrovnávajících a rozvíjejících cvičení při různých typech oslabení, a to se zřetelem na hledisko biologické, psychologické i společenské.

Cílem výuky je poskytnout a seznámit studenty s problematikou zdravotní tělesné výchovy jako specifické formy tělesné výchovy pro zdravotně oslabené jedince. Studenti se seznámí se souborem teoretických poznatků a praktických dovedností, které mohou racionálním způsobem odstranit, zamezit či alespoň zmírnit působení vlivů zhoršujících zdravotní stav a umožnily zmírnit zdravotní oslabení a posílit organismus.

Metody 

Semináře – praktická cvičení.

Osnova  

Obsah je rozčleněn na oblast teoretických poznatků a oblast praktických dovedností zaměřené na vyrovnávací a rozvíjející učivo. Osnova:

-        Úvod do zdravotní tělesné výchovy; 

-        Didaktický proces ve ZdTV, činitelé, cíle, úkoly a obsah ZdTV;

-        Didaktické zásady;  

-        Organizační formy ZdTV;  

-        Posturální stereotyp;

-        Nesprávné držení těla;

-        Svalové dysbalanace;  

-        Hodnocení držení těla.  

-        První pomoc ve zdravotní tělesné výchově.